• GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Chim Hạc


Đá hoa văn Kiến Trúc Việt

 

Trống Đồng Cổ Đông Sơn là biểu tượng linh thiêng của hồn nước dân tộc Việt Nam. Nhìn vào bạn sẽ thấy hình ảnh chim hạc là hoa văn nổi bật trên trống đồng. Với hình ảnh tầm vóc lớn, sải cánh rộng đang trong tư thế cất cánh bay xa. Hình ảnh đó mang ý nghĩa

 

” Thể hiện khát vọng mạnh mẽ, chinh phục mọi thử thách khó khăn”

 

  Với tinh thần đó, tập thể Kiến Trúc Việt đang từng bước hoàn thiện sản phẩm mục tiêu phấn đấu trong các năm tới tham gia Hội Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao xứng tầm thương hiệu Việt.

”Kiến Trúc Việt, sản phẩm từ đôi bàn tay Việt ”

0949 01 96 97
0949019697